Nệm Memory Foam Thắng Lợi 1m6 x 2m 15cm

2.250.000 

– Bộ Gối Gòn Thắng Lợi (2 ruột gối nằm, 1 ruột gối ôm).

– Bộ Drap Cao Cấp ( 2 vỏ gối nằm , 1 vỏ gối ôm , 1 Drap).

– Lưu ý: Không lấy quà giảm 200.000

Nệm Memory Foam Thắng Lợi 1m6 x 2m 15cm
Nệm Memory Foam Thắng Lợi 1m6 x 2m 15cm

2.250.000 

Danh mục: